Onze terminal

OCT-TERMINALDe terminal heeft een directe aansluiting op het Wilhelminakanaal. De verbinding met de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen is hierdoor uitstekend. OCT heeft wekelijks 24 afvaarten op terminals in Rotterdam en zo'n 5 afvaarten op terminals in Antwerpen. Het bedrijf richt zich met haar activiteiten op de directe regio maar ook op de Randstad en de verder gelegen achterlandbestemmingen. OCT staat voor zorgvuldige handling en transport van de half- en eindfabrikaten van haar klanten.

In West-Brabant ontwikkelt zich de afgelopen jaren een sterke logistieke sector.

 


De vraag naar maatoplossingen voor vervoer neemt toe door de verslechterde bereikbaarheid op het wegennet, milieuvraagstukken en de spilfunctie van Nederland in Europa als het om transport gaat.

OCT anticipeert op deze ontwikkelingen. In de toekomst zal naar alle verwachting ook vervoer via spoor worden aangeboden. OCT heeft 1 december 2009 de AEO-status toegekend gekregen.


Lean and Green

LeanandGreen Star400In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij bedrijven de duurzaamheid van hun bedrijfsvoering hoog in het vaandel hebben staan, streeft OCT er al enkele jaren naar de CO2 uitstoot van de totale container supply chain van haven tot klant te reduceren. De maatregelen die hiervoor worden genomen, hebben er medio 2011 al toe geleid dat de Lean&Green Award in ontvangst genomen mocht worden, en medio 2013 mocht de Lean&Green Star aan het rijtje van duurzaamheidsprijzen worden toegevoegd.

De Lean&Green Award werd uitgereikt aan OCT voor het nemen van een aantal maatregelen om de CO2 uitstoot binnen een periode van 5 jaar met minimaal 20% te reduceren, met 2009 als startjaar. Deze maatregelen bleken enorm effectief, waardoor de 20% reductie in CO2 uitstoot al in het jaar 2012 werd behaald en OCT met trots de Lean&Green Star in ontvangst mocht nemen. De Star staat symbool voor het behalen van de gestelde doelen om de bedrijfsvoering te verduurzamen en is de opstap naar het continue verbeteren van de carbon footprint en de daarmee gepaard gaande efficiency verhoging.

De maatregelen die zijn genomen om de carbon footprint te verbeteren, betreft o.a. het varen met schonere schepen, het reduceren van lege kilometers en het vergroten van de samenwerking met de collega's binnen Brabant Intermodal.


OCT is Qualified Member van InlandLinks

InlandLinks.eu is ontwikkeld voor verladers en logistiek dienstverleners wereldwijd. Deze site laat de mogelijkheden voor duurzaam vervoer zien en geeft meer inzicht in de mogelijkheden van de containerlogistiek.Duurzaamheid, bereikbaarheid en transparantie zijn de kernwoorden bij het stimuleren van de modaliteiten spoor en binnenvaart.

De certificering voor het kwaliteitsmerk InlandLinks gebeurt door een onafhankelijke instantie, Lloyds Register. De beoordelingscriteria zijn getoetst in de markt door verladers, vervoerders, deepsea en inland terminals. De website InlandLinks is hét platform waarop Inland Terminals zich gezamenlijk aan de markt presenteren. InlandLinks.eu is ontwikkeld voor verladers en logistiek dienstverleners wereldwijd. Deze site laat de mogelijkheden voor duurzaam vervoer zien en geeft meer inzicht in de mogelijkheden van de containerlogistiek.

De selectiecriteria zijn:

  • Accesibility and Connectivity: Frequentie en vaarschema's, hoe is de Inland Terminal verbonden met de Rotterdamse Haven en wat zijn de transit tijden;
  • Services: Voor- en natransport, depotfuncties;
  • Safety and Security: Beveiligingsfaciliteiten, procedures and safety protocollen;
  • Customs: Aanwezige voorzieningen op het gebied van Douane;
  • ICT: Aanwezige voorzieningen op het gebied van ICT;

 

Klik hier voor meer informatie over OCT via InlandLinks.eu

Brabant Intermodal

In de toenemende vraag naar mobiliteit maakt OCT steeds de afweging wat de meest efficiënte vorm van vervoer is. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het samenwerkingsverband Brabant Inter Modal, dat OCT is aangegaan met terminals van Waalwijk, Tilburg, Eindhoven en Veghel.

Lees meer...

Dienstverlening

In samenwerking met diverse vaste partners ontwikkelen we onze ­transport- en aanverwante diensten continu en vinden we maatoplossingen voor opdrachtgevers.

  
 

Lees meer...

AEO certificaat

OCT heeft in 2009 het AEO certificaat (Authorized Economic Operator) van de douane behaald. Het AEO Certificaat is een certificaat dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. 
 

Lees meer...